Svečano obeležen početak radova na intermodalnom terminalu u Batajnici

Svečano obeležen početak radova na intermodalnom terminalu u Batajnici

13. novembar 2020

Beograd dobija intermodalni terminal čime se podstičе razvoj savrеmеnog kombinovanog transporta robe kroz povеćanjе učеšća žеlеznicе i stvaranjеm partnеrskog odnosa sa drumskim transportom. Na ovaj način železnica postaje konkurentnija na tržištu, istovrеmеno pratеći svе budućе tеndеncijе u transportu korišćеnjеm savrеmеnih tеhnologija.

opširnije>
Formiran Mobilni tim za inkluziju Roma u Boljevcu

Formiran Mobilni tim za inkluziju Roma u Boljevcu

7. oktobar 2020

Projekat „EU podrška unapređenju uslova života Roma“ pružiće Mobilnom timu podršku u pripremi Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Romkinja i Roma, a pored toga biće pripremljena i tehnička dokumentacija za realizaciju stambenih rešenja.

opširnije>
Paraolimpijci – Sport stvara pobednike

Paraolimpijci – Sport stvara pobednike

25. septembar 2020

Dok se paraolimpijski timovi Srbije i Bosne i Hercegovine spremaju za predstojeće Paraolimpijske igre u Tokiju (u avgustu 2021.) rešeni da svojim zemljama ponovo donesu zlatne medalje, odlučili su da pomognu da se što više osoba sa invaliditetom uključi u sportske i druge društvene aktivnosti.

opširnije>
Upravljanje vodama u Srbiji grabi ka budućnosti

Upravljanje vodama u Srbiji grabi ka budućnosti

24. septembar 2020

Iako Srbija još uvek nije članica EU, postoji snažna politička volja da se upravljanje vodama i zakoni usklade sa standardima EU. Tvining projekat „Podrška planiranju politika u oblasti upravljanja vodama“ pružio je priliku za operacionalizaciju novih, holističkih aspekata. Međunarodni tim stručnjaka iz Nemačke, Austrije i Holandije podržao je srpske institucije u oblasti upravljanja vodama u izradi prvog Plana upravljanja vodama na teritoriji Srbije. Zahvaljujući tesnoj saradnji, kapaciteti Republičke direkcije za vode i javnih vodoprivrednih preduzeća „Srbijavode“ i „Vode Vojvodine“ prilagođeni su ciljevima Okvirne direktive o vodama (ODV).

opširnije>
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30