Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU
(Telo za ugovaranje)

Telo za ugovaranje odgovorno je za poslove sprovođenja postupka javnih nabavki, ugovaranja, vršenja plaćanja, računovodstva, praćenja sprovođenja ugovora i finansijskog izveštavanja u vezi sa nabavkom usluga, robe, radova i grantova koji se finansiraju iz pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente I i II b.

Telo za ugovaranje obavlјa sledeće poslove:

  1. planira, priprema i sprovodi postupke javnih nabavki u cilјu realizacije sektorskih programa i/ili projekata koji se finansiraju kroz godišnje nacionalne programe u okviru IPA komponente I i II b;
  2. ugovara, sprovodi i upravlјa ugovorima,  i kontroliše izvršavanje ugovorenih obaveza, bilo direktno ili kroz poveravanje poslova drugom telu;
  3. planira finansijska sredstva na osnovu plana javnih nabavki, priprema zahteve za  sredstvima i vrši plaćanja ugovaračima;
  4. primenjuje računovodstvene standarde i procedure u skladu sa zahtevima Evropske komisije;
  5. izveštava o nepravilnostima, sprovodi i prati sprovođenje korektivnih mera i povraćaj sredstava od ugovarača usled nepravilnosti;
  6. postupa po nalazima interne i eksterne revizije i sprovodi korektivne mere;
  7. obezbeđuje revizorski trag i ispunjava zahteve u vezi sa izveštavanjem i pružanjem informacija Evropskoj komisiji, nacionalnom IPA koordinatoru, nacionalnom službeniku za odobravanje i Nacionalnom fondu u skladu sa priručnicima sa procedurama o načinu rada i obavlјanju poverenih poslova;
  8. obavlјa druge poslove utvrđene priručnicima sa procedurama o načinu rada i obavlјanju poverenih poslova.

Telo za ugovaranje dužno je da sprovodi svoje obaveze u skladu sa principom odgovornog finansijskog upravlјanja.

Print
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31