NSZ objavila javne pozive u okviru Programa Garancija za mlade

NSZ objavila javne pozive u okviru Programa Garancija za mlade

, 28. februar 2024

 Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je 28.02.2024. godine javne pozive za realizaciju paketa mera u okviru Programa Garancija za mlade - Projekat „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada “ - IPA 2020, koji će se sprovoditi u 3 filijale NSZ – Niš, Kruševac i Sremska Mitrovica. Projekat je finansiran od strane Evropske unije kao vid podrške merama aktivne politike zapošljavanja.

 

Paket mera u okviru Programa Garancija za mlade realizovaće se kroz javne pozive:

       

• Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2024. godini koji su uključeni u Program Garancija za mlade IPA 2020

• Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa srednjim obrazovanjem u 2024. godini koji su uključeni u Program Garancija za mlade IPA 2020
• Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2024. godini za nezaposlene koji su uključeni u Program Garancija za mlade IPA 2020
• Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2024. godini za nezaposlene koji su uključeni u Program Garancija za mlade IPA 2020
• Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposleni u 2024. godini uključeni u Program Garancija za mlade IPA 2020
• Javni poziv za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2024. godini uključene u Program Garancija za mlade IPA 2020
• Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica u 2024. godini, koji su uključeni u Program Garancija za mlade IPA 2020
• Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih u 2024. godini koji su uključeni u Program Garancija za mlade IPA 2020

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica koji su uključeni u Program Garancija za mlade IPA 2020 je otvoren do 29. marta 2024. godine, a ostali javni pozivi do 31. decembra 2024. godine.

Tekstovi javnih poziva i spisak neophodne dokumentacije za konkurisanje mogu se naći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, u rubrici Konkursi:   https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10 

Print
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31