Seminar o tvining ugovorima

, 31. oktobar 2016

Predstavnik Evropske Komisije i koordinator za tvining zadužen za zemlje korisnice IPA fondova u okviru Generalnog sekretarijata za susedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR) gospodin Kristof Kasiljas, posetio je prošle nedelje Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (ugovorno telo).
Prvog dana posete organizovan je trening seminar na temu tvining ugovora kome su pored zaposlenih iz Sektora prisustvovali i predstavnici IPA jedinica.
Drugog dana posete održani su sastanci u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine i u Komeserijatu za izbeglice, na kojima su razmatrana aktuelna pitanja vezana za unapređenje sprovođenja tvining ugovora ’’Uspostavljanje mehanizama za sprovođenje Uredbe o mehanizmu monitoringa’’ i ’’Podrška nacionalnom sistemu azila’’.
Tvining je instrument za izgradnju kapaciteta institucija koji je razvila Evropska komisija, a koji se zasniva na partnerskoj saradnji državnih uprava zemalja članica EU i zemlje korisnice radi ostvarenja rezultata koji su dogovoreni zajedno sa Evropskom Komisijom. Kao rezultat svakog tvining projekta zemlja korisnica treba da dobije znatno unapređenu organizaciju koja će joj omogućiti da adekvatno ispunjava svoje ciljeve u vezi sa pravnim tekovinama EU ili u odnosu na relevatnu oblast saradnje sa EU.
Od početka decentralizovanog upravljanja EU fondovima u Republici Srbiji uspešno se sprovodi 12 tvining ugovora.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31