1/1

Odobreno još 3,5 miliona evra za novih 27 inovativnih projekata

, 8. maj 2023

Fond za inovacionu delatnost objavljuje rezultate na osnovu trećeg javnog poziva u okviru projekta Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP (IPA 2018), koji realizuje zahvaljujući sredstvima Evropske unije.
Finansijski podsticaj u vrednosti od 3,5 miliona evra bespovratnih sredstava za razvoj i plasiranje novih inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija odobren je za još 27 inovativnih projekata srpskih preduzeća. Ekspertska komisija Fonda je nakon evaluacije 180 pristiglih prijava, odobrio finansiranje za 20 projekata u okviru Programa ranog razvoja i 7 projekata u okviru Programa sufinansiranja inovacija.

Trećim krugom je ujedno završena i prva faza EU Projekta, koja se odnosila na promociju i realizaciju tri ciklusa raspodele sredstava. Naredna faza se odnosi na praćenje i monitoring realizacije odobrenih inovativnih projekata preduzeća.

EU Projektom ukupne vrednosti od 20 miliona evra kroz programe podrške Fonda obezbeđeno je finansiranje za ukupno 114 inovativnih projekata od kojih se u narednom periodu očekuju rezultati uspešne komercijalizacije.

Kao i u prethodna dva ciklusa, u trećem javnom pozivu dominiraju inovacije u oblasti IT sektora (56%), a zatim prehrambene industrije (15%), energetske efikasnosti i prirodnih nauka sa po 11%. Najveći broj prijava pristiglo je od timova i preduzeća iz Beograda, Novog Sada, Niša i Sombora.

Naša inovativna preduzeća prate korak svetskih tredova nudeći raznovrstan spektar inovativnih rešenja sa visokim potencijalom za rast, koji će doprineti sveukupnom razvoju srpske ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama i značajno uticati na unapređenje kvaliteta života.

Pregled odobrenih inovativnih projekata za finansiranje kroz Program ranog razvoja
Pregled odobrenih inovativnih projekata za finansiranje kroz Program sufinansiranja inovacija

 

 

Ugovorom o direktnom grantu - Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP, koji je potpisan potpisan između Fonda za inovacionu delatnost i Ministarstva finansija (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije) obezbeđuje sredstva za nastavak sprovođenja Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede.

Ukupna vrednost Ugovora o Direktnom grantu iznosi 20 miliona evra, od čega 15 miliona evra iz Pretpristupnih fondova Evropske unije za 2018. godinu (IPA 2018) i 5 miliona evra iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Iznos opredeljen za finansiranje odobrenih projekata u okviru Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede, finansiranih u okviru ovog Ugovora o Direktnom grantu iznosi 18 miliona evra. Više o projektu možete saznati na: http://www.inovacionifond.rs/

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30