1/3

Uspešno realizovan projekat o modernizaciji kadrovskog planiranja u državnoj upravi

, 30. novembar 2022

Konferencija povodom završetka tvining lajt projekta „Podrška Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u modernizaciji kadrovskog planiranja u državnoj upravi i usklađivanju Kataloga zvanja u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave“ održana je u Palati Srbija.

Projekat je finansirala Evropska unija iz sredstava IPA 2018, uz podršku Finskog instituta za javni menadžment, a u saradnji sa Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU Ministarstva finansija, koje je ugovorno telo za ovaj projekat. Glavni korisnik je bio Sektor za upravljanje ljudskim resursima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Sanja Putnik, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave za EU integracije i međunarodnu saradnju, navela je da je projekat omogućio razmenu iskustava država članica EU koje imaju razvijen sistem kadrovskog planiranja, uvezanog sa finansijskim planom, razrađene procedure za usvajanje i izmene kadrovskog plana sa odgovarajućim IT sistemom i koje su već uspostavile Katalog poslova u javnoj upravi. Istakavši da je ovo prvi Tvining projekat koji je Ministarstvo državne uprave i lokalne samopuprave realizovalo, Putnik je rekla da su iskustva stečena tokom njegove implementacije od velike važnosti za dalji rad.

Kimmo Lähdevirta, ambasador Republike Finske u Republici Srbiji, naglasio je da su uspešnoj javnoj upravi potrebni ljudi posvećeni radu na realizaciji ciljeva koje je postavila njihova vlada. On je dodao da u Finskoj ljudi imaju visok nivo poverenja prema javnoj upravi i naglasio da je Finska spremna da nastavi sa pružanjem podrške Srbiji i njenom javnom sektoru, pri čemu su ključni EU fondovi i instrumenti, poput ovog projekta.

Zadovoljstvo realizovanim projektom izrazili su i Martin Klaucke, šef Operacije 2 iz Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Danilo Rončević, direktor Službe za upravljanje kadrovima i Marko Tomašević, zamenik generalnog sekretara za zastupanje Stalne konferencije gradova i opština.

U radnom delu sastanka učestvovala je pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave za upravljanje ljudskim resursima, Ivana Savićević, vođa projekta ispred države korisnice, koja je navela da će preporuke dobijene u okviru komparativnih analiza biti veoma značajne prilikom daljeg unapređenja u okviru ovih oblasti.

Projekat je sadržao dve komponente – prezentovanje najbolje prakse iz oblasti kadrovskog planiranja i razmene iskustava u vezi sa katalogom radnih mesta, sa ciljem deljenja dobre prakse EU sa javnim upravama korisnica i podsticanja dugoročnih odnosa između administracija postojećih i budućih zemalja Evropske unije. S tim u vezi, za obe komponente izrađene su uporedne analize sa preporukama koje su prezentovane određenom broju predstavnika republičih i lokalnih organa tokom implementacije projekta, sa ciljem da se kreira osnova za dalja unapređenja u ovim oblastima.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31