1/1

Predstavljena dva projekta za podršku zapošljavanju

, 23. oktobar 2023

Na svečanoj, uvodnoj konferenciji u Privrednoj komori Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje je predstavila dva projekta kroz koja će, u saradnji sa Evropskom unijom, unaprediti zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa.


Projekti pod nazivima „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugotrajno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada“ i „Tehnička pomoć za sprovođenje, praćenje i procenu politike zapošljavanja na nacionalnom i lokalnom nivou i za jačanje kapaciteta za učešće u Evropskom socijalnom fondu“ su potpisani u okviru prvog dela nacionalnog programa IPA 2020. Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije - telo za ugovaranje, a glavni nosioci programa su Nacionalna služba za zapošljavanje i Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja.

Ukupna vrednost ovih projekata je 5.5 miliona evra, od čega 4 miliona finansira Evropska unija. Najveći deo sredstava će se usmeriti u program „Garancija za mlade“ kojim će se unaprediti zapošljavanje mladih do 30 godina.

Konferenciju je otvorila Dragica Ivanović, šef odseka za aktivno zapošljavanje u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ona je ovom prilikom istakla da bi aktivnosti koje su predviđene kroz implementaciju ova dva projekta trebalo da unaprede motivaciju nezaposlenih iz ove kategorije kao i za sticanje neophodnih veština. Ivanović je naglasila da je ovoj kategoriji neophodna dugotrajnija intenzivna podrška.

Martin Klauke, ispred Delegacije Evropske unije, rekao je da Evropska unija već 10 godina sprovodi program „Garancija za mlade“. Klauke je istakao da su do sada zabeleženi odlični rezultati i ocenio da će Srbija dostići isti uspeh.

„U Srbiji je zapažen značajan napredak, ali i dalje ima dosta mladih ljudi koji su nezaposleni. Ovi programi će pomoći Nacionalnoj službi za zapošljavanje da nastavi dobar posao koji radi, ali takođe i da primeni nove mere, s obzirom na to da je zapošljavanje mladih od izuzetnog značaja za ekonomski razvoj svake zemlje.“

Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, izjavio je da je „Garancija za mlade“ pilot projekat koji se za početak sprovodi u tri filijale – Kruševac, Niš i Sremska Mitrovica. Martinović je rekao da će sam projekat obuhvatiti 8.500 lica, od čega će 4.500 učestvovati u programu „Garancija za mlade“. On je takođe istakao da je na evidenciji NSZ-a pre 10 godina bilo 25% od ukupnog broja nezaposlenih lica, dok je danas taj broj 18,7%.

„Stopa nezaposlenosti mladih je trenutno oko 2,5 puta viša od stope nezaposlenosti opšte populacije i iznosi oko 24,7%. Ova stopa je prepolovljena u odnosu na period od pre 10 godina kada je bila preko 50%.“

Martinović je takođe podsetio na program „Moja prva plata“ koji je ponovo aktuelan i koji će obuhvatiti 10.000 mladih lica do 30 godina koji nemaju radnog iskustvo. Ovo je četvrti ciklus ovog programa, u okviru kojeg je za sada prijavljeno oko 2.000 poslodavaca, a u prethodna tri ciklusa je učestvovalo oko 25.000 mladih lica.

Same projekte i aktivnosti koje uključuju su predstavile Neda Milanović, direktorka Sektora za podršku zapošljavanju iz NSZ-a ispred grant ugovora i Luba Pavlova, vođa projektnog tima projekta za tehničku pomoć.

Print
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31