Otvoren projekat prekogranične saradnje "Mentorstvo za zapošljavanje i preduzetništvo"

, 29. maj 2023

U sali Centar za kulturu Leskovac je održana otvarajuća konferencija projekta "Mentorstvo za zapošljavanje i preduzetništvo". Edukacioni centar iz Leskovca u partnerstvu sa Fondacijom Albiz za razvoj obrazovanja i kulture i Centrom za održivi razvoj ALКA iz Skoplja uspešno je otpočeo realizaciju projekta u okviru prekogranične saradnje između Republike Srbije i Republike Severne Makedonije.

Projekat, koji finansiraju Evropska komisija i Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa EU - Upravno telo Programa za prekograničnu saradnju između Republike Srbije i Republike Severne Makedonije 2016-2020, ima za cilj da doprinese unapređenju veština i stvaranju mogućnosti zapošljavanja u perspektivnim sektorima.

Glavni cilj projekta je povećanje zapošljivosti radne populacije mlade NEET grupe (Mladi isključeni iz obrazovanja, zapošljavanja i obuka), dok se konkretan cilj projekta odnosi na povećanje zapošljivosti mladih u nepovoljnom položaju i osoba koje su uglavnom isključene sa tržišta rada.

Ciljne grupe projekta obuhvataju domicijalnu populaciju ciljnih opština sa posebnim fokusom na mlade i osobe u riziku, kao i lokalne agencije za zapošljavanje i institucije. Кrajnji korisnici projekta su lokalno stanovništvo, lokalne institucije i lokalni biznisi iz ciljnih JLS, kao i društveno odgovorne kompanije.

Očekivani rezultati projekta uključuju poboljšane kompetencije i socijalne veštine NEET mladih i mladih u nepovoljnom položaju, povećanje potencijala za zapošljavanje NEET-a i mladih u riziku od socijalne isključenosti, kao i uspostavljanje efektivnog partnerstva između ključnih aktera koji promovišu efikasnost u pružanju usluga prilagođenih ciljnim grupama.

Na otvarajućoj konferenciji projekta " Mentorstvo za zapošljavanje i preduzetništvo " održanoj 23. maja u Leskovcu, predstavljeni su rezultati dosadašnjeg rada, planovi za buduće aktivnosti i značaj ovog projekta za mlade ljude koji se suočavaju s izazovima NEET statusa.

Кonferenciji je prisustvovalo preko 100 učesnika i partnera iz Severne Makedonije. Tokom događaja, predstavljeni su programi i inicijative od strane predstavnika lokalnih opština, Nacionalne službe zapošljavanja, Zavoda za zapošljavanje Republike Severne Makedonije, - važnih saradnika na projektu i partnera: Fondacije Albiz za razvoj obrazovanja i kulture, Centra za održivi razvoj ALКA iz Skoplja i Edukacionog centra iz Leskovca.

Sa ponosom ističemo da ovaj projekat pruža nove mogućnosti i podršku mladima u sticanju veština i povećanju šansi za zapošljavanje. U narednom periodu, projektne aktivnosti će se nastaviti kroz obuku učesnika u veštinama za povećanje zapošljivosti, kursa za dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, kao i razvoj osnova za nove usluge ka zapošljavanju i samozapošljavanju.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30