KONKURS ZA ANGAŽOVANJE OCENJIVAČA PREDLOGA PROJEKATA (Treći poziv za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina)

KONKURS ZA ANGAŽOVANJE OCENJIVAČA PREDLOGA PROJEKATA (Treći poziv za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina)

, 14. mart 2022

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao Ugovorno telo, objavljuje konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata primljenih u okviru

Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), alokacije za 2018. godinu (ostatak iz prethodnog poziva) i 2019. godinu (referentni broj poziva: EuropeAid/173817/ID/ACT/Multi).
Potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju minimum sledeće uslove:

Kvalifikacije i veštine:

Visoka stručna sprema (univerzitetska diploma)
Odlično poznavanje engleskog jezika
Poznavanje rada na računaru
Dobre analitičke veštine i veštine pisanja
Iskustvo u pisanju izveštaja.

Opšte radno iskustvo:

Minimalno devet godina opšteg radnog iskustva.

Specifično radno iskustvo:

Najmanje šest, a poželjno deset godina relevantnog radnog iskustva u jednom ili više sektora koji se odnose na tematske prioritete Poziva (Promovisanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage, socijalne i kulturne inkluzije preko granice i/ili Podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa);
Najmanje dve godine radnog iskustva u upravljanju, nadzoru ili izradi programa podrške i/ili projekata;
Prethodno iskustvo u ocenjivanju predloga projekata i programa finasiranih od strane EU ili drugih donatora na području država Zapadnog Balkana, kao i poziva povezanih sa predmetnim pozivom će biti smatrano za prednost;
Poznavanje lokalnih jezika će biti smatrano za prednost.

Očekuje se spremnost za putovanja u Beograd, Republika Srbija, po potrebi.

Cilj ovog konkursa je formiranje liste zainteresovanih kandidata.

Kada lista bude sastavljena, Ugovorno telo može odabrati i pozvati kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove da učestvuju u drugom koraku odabira – na praktičnim vežbama i razgovorima. Uslovi za dalje učešće i odabir uspešnih kandidata su detaljno navedeni u dokumentu„Terms of Reference for experts („assessors“)” (referentni broj: EuropeAid/173817/ID/ACT/Multi).

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u ovom konkursu, molimo vas da u propisanom formatu iz priloga putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju na engleskom jeziku i propratno pismo na e-mail adresu Sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Za više informacija pogledajte dokumenta.

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću napomenu u naslovu e-maila: „Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina – Iskazivanje interesovanja (referentni broj: EuropeAid/173817/ID/ACT/Multi).

Svi zainteresovani kandidati koji pošalju gore pomenuta dokumenta zaključno sa 01. aprilom 2022. godine do 15 časova će biti uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje Ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na učešće u praktičnoj vežbi i razgovoru

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30