Upravljanje vodama u Srbiji grabi ka budućnosti

Upravljanje vodama u Srbiji grabi ka budućnosti

, 24. septembar 2020

Iako Srbija još uvek nije članica EU, postoji snažna politička volja da se upravljanje vodama i zakoni usklade sa standardima EU. Tvining projekat „Podrška planiranju politika u oblasti upravljanja vodama“ pružio je priliku za operacionalizaciju novih, holističkih aspekata. Međunarodni tim stručnjaka iz Nemačke, Austrije i Holandije podržao je srpske institucije u oblasti upravljanja vodama u izradi prvog Plana upravljanja vodama na teritoriji Srbije. Zahvaljujući tesnoj saradnji, kapaciteti Republičke direkcije za vode i javnih vodoprivrednih preduzeća „Srbijavode“ i „Vode Vojvodine“ prilagođeni su ciljevima Okvirne direktive o vodama (ODV). Direktiva je jedan od najambicioznijih i najcelovitijih delova zakonodavstva o životnoj sredini EU. Trenutno većina vodenih ekosistema još uvek nije u dobrom stanju. Države članice EU moraju ispuniti ovaj cilj kako bi sačuvale svoje vodne resurse i rešile pitanja klimatskih promena. Prekretnica u politici zaštite voda postignuta je zajedničkom izradom Plana upravljanja na teritoriji Srbije za period 2021-2027, jer se uporedno planiranje trenutno odvija u svim državama članicama EU.


Dr Štefan fon Kajc, stalni savetnik na tvining projektu, izjavio je: „Rezultati su relevantni za Srbiju, kao i za celu EU, jer voda ne poznaje granice. Opisane mere će pomoći u postizanju dugoročnog cilja dobrog statusa svih reka i podzemnih voda, zaštititi pravilno snabdevanje vodom, smanjiti zagađenje voda i zaštititi biodiverzitet. U narednim godinama biće potrebna značajna ulaganja, ali su uzeti u obzir aspekti efikasnosti troškova“.
Projekat u trajanju od 18 meseci završiće se u oktobru 2020, ali će se transnacionalna saradnja u Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav nastaviti.
Konferenciju i dokumente pripremile su nadležne institucije u oblasti upravljanja vodama u tesnoj saradnji sa stručnjacima iz Austrije, Nemačke i Holandije u okviru projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama“ koji finansira EU, dok je ugovorno telo bio Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.
Generalni direktorat Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju je odabrao projekat kao uspešnu priču u Srbiji. Više informacija je dostupno na vebsajtu Evropske komisije:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ezaf20001enn.pdf.

Završna konferencija će pružiti priliku da se presdtavnici država članica EU i Republike Srbije obrate prisutnima i pruže odgovore na pitanja:
• Sa kojim izazovima su suočavamo kada su reke u Srbiji u pitanju?
• Šta Okvirna direktiva o vodama znači za Srbiju?
• Šta je urađeno tokom prethodnih 18 meseci trajanja projekta?
• Šta će biti urađeno tokom narednih godina?

Tvining projekat „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama“ finansira Evropska unija u vrednosti od 1 500 000,00 evra. Projekat će trajati do 2020. godine.
Ovaj projekat predstavlja tvining partnerstvo Srbije, Nemačke, Austrije i Holandije u oblasti integralnog upravljanja vodama kroz implementaciju Okvirne direktive o vodama.

Print
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31