Konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata

Konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata

, 31. januar 2020

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno telo, objavljuje konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekta u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 (referentni broj poziva: EuropeAid/165834/ID/ACT/Multi)

Potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

Kvalifikacije:

Visoka stručna sprema;
Odlično poznavanje engleskog jezika;
Poznavanje rada na računaru;
Dobre analitičke veštine i veštine pisanja;
Iskustvo u pisanju izveštaja.
Opšte radno iskustvo:

Minimalno 9 godina opšteg radnog iskustva.
Specifično radno iskustvo:

Minimalno 6, poželjno 10 godina relevantnog radnog iskustva u jednom ili više sektora koji se odnose na tematske prioritete Poziva (unapređenje zapošljavanja radne snage i povećanje mogućnosti zapošljavanja, poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocija biodiverziteta, unapređenje sistema upravljanja za intervencije u vanrednoj situaciji);
Minimalno 2 godine radnog iskustva u upravljanju, nadzoru i izradi programa podrške i/ili projekata; prethodno iskustvo u ocenjivanju prijedloga projekata/programa finansiranih od strane EU i drugih donatora na području Zapadnog Balkana, kao i poziva povezanih sa predmetnim pozivom će biti smatrano kao prednost;
Poznavanje lokalnih jezika će biti smatrano kao prednost.

Spremnost za putovanja u susedne zemlje, po potrebi.

Cilj ovog konkursa je formiranje liste zainteresovanih kandidata.

Kada lista bude sastavljena, ugovorno telo može odabrati i pozvati kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove da učestvuju na praktičnim vežbama i razgovorima. Uslovi za dalje učešće i odabir uspješnih kandidata su detaljno navedeni u dokumentu “Opis poslova za stručnjake u ocjenjivanju grant aplikacija primljenih u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata” (reference: EuropeAid/165834/ID/ACT/Multi).

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u pomenutom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, u formatu iz priloga, na e-mail adresu Sektora za Programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnje sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Za više informacija pogledajte dokumenta.

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sljedeću naznaku: „Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina – Konkurs – referentni broj: EuropeAid/ EuropeAid/165834/ID/ACT/Multi “.

Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do 28.02.2020. godine, do 15 časova, će biti uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na učešće u praktičnoj vježbi i razgovoru.

 

Print
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31