1/1

Jačanje kapaciteta nadležnih institucija Republike Srbije u oblasti kontrole zoonoza i bolesti prenosivih hranom Svečano otvaranje projekta

, 6. april 2017

Tvining projekat Evropske unije „Jačanje kapaciteta nadležnih institucija Republike Srbije u oblasti kontrole zoonoza i bolesti prenosivih hranom“ će biti implementiran u toku naredne dve godine od strane Mađarsko-francuskog konzorcijuma u saradnji sa Upravom za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije. 

Nadležne institucije zemalja članica Evropske unije koje će implementirati projekat su Ministarstvo poljoprivrede i Nacionalna kancelarija za bezbednost hrane Mađarske i Ministarstvo poljoprivrede, hrane i šumarstva Francuske.

Svečano otvaranje projekta je održano u utorak, 4. aprila 2017. godine, u 10.00 časova, u Palati Srbija u sali „Beograd“.

Svečanost je otvorio gospodin Nenad Petrović, koji je pozdravio učesnike. Gospodin Atila Juhas i gospodin Bogdan Igić, državni sekretari Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, otvorili su manifestaciju. Gospodin Juhas je istakao da su Evropska komisija i Delegacija Evropske unije u Srbiji vodeći partneri Republike Srbije na putu ka pristupanju EU kroz IPA fondove, kao i kroz druge instrumente podrške u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. „Ovaj projekat neće uticati samo na dalje unapređenje situacije po pitanju bezbednosti hrane a samim tim i zdravlja stanovništva, već će predstavljati i značajnu pomoć državnim organima Republike Srbije na polju usklađivanja sa evropskim standardima u okviru pregovaračkog poglavlja 12“, dodao je gospodin Juhas.

Ambasador Mađarske, gospodin Atila Pinter i ambasador Francuske, gospođa Kristin Moro, istakli su dugogodišnju saradnju i dobre odnose između svojih zemalja i Republike Srbije u veoma različitim oblastima, a posebno u oblasti poljoprivrede.

G. Lajoš Bognar, mađarski vođa projekta izjavio je da je cilj projekta pružanje pomoći relevantnim srpskim službama u cilju jačanja kapaciteta u oblasti kontrole zoonoza, bolesti koje se prenose putem hrane i otpornosti na antibiotike, kao i dalje usklađivanje sa zahtevima EU, kroz harmonizaciju pravnog okvira i jačanje institucionalnih i profesionalnih kapaciteta.
U cilju obezbeđivanja visokog nivoa javnog zdravlja i zaštite potrošača u pogledu bezbednosti hrane, potrebno je da se uspostavi sistem kontinuiranog praćenja zoonoza, zoonotskih agenasa i rezistencije na mikroorganizme. Bolesti koje se prenose putem hrane treba da prate i odgovarajuća epidemiološka istraživanja. Prikupljeni podaci će biti analizirani, procenjeni i prijavljeni na nacionalnom i međunarodnom nivou. Kontinuirana i održiva saradnja između nadležnih organa iz oblasti javnog zdravlja i veterinarskog zdravlja je od suštinskog značaja na svim nivoima zaštite zdravlja stanovništva.
Različite aktivnosti će povezati oblasti rada i komponente projekta kroz uključivanje nadležnih institucija, ostalih zainteresovanih strana i šire javnosti. Budžet projekta je 1.000.000 evra, od čega 50.000 evra u sufinansiranju Srbije.

Projekat će biti implementiran kroz sledeće tri komponente:
Komponenta 1: Definisanje i razvoj strateškog, institucionalnog i pravnog okvira za otkrivanje, nadzor, prevenciju i kontrolu zoonoza, bolesti koje se prenose putem hrane i otpornost na antibiotike i izveštavanje o njima u skladu sa zahtevima Evropske unije.
Komponenta 2: Razvoj i edukacija ljudskih resursa/kapaciteta nadležnih institucija za sprovođenje i primenu standarda i propisa vezanih za kontrolu zoonoza, bolesti koje se prenose hranom i otpornosti na antibiotike kroz edukativne seminare, radionice i ostale vidove razmene znanja.
Komponenta 3: Jačanje svesti stručne i opšte javnosti po pitanju problema zoonoza, bolesti koje se prenose hranom i otpornosti na antibiotike (kontrola, prevencija, monitoring, standardi i zahtevi Evropske unije).

Za više informacija kontaktirati:
gđu Solvejg Kuze, stalnu savetnicu na tvining projektu (RTA)
Elektronska adresa: zoonoses.twinning@minpolj.gov.rs
Telefon: +381 11 3132883
Adresa: Uprava za veterinu,
Omladinskih brigada 1,
kancelarija br. 108, Beograd

Print
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31