1/2

Zapocet projekat izrade Katastra rudarskog otpada

, 9. mart 2017

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije započelo je sprovođenje prvog projekta finansiranog iz sredstava EU u okviru tzv. decentralizovanog sistema upravljanja, u kojem se projekti sprovode u okviru institucija Republike Srbije, uz kontrolu Delegacije EU u Srbiji.
U pitanju je projekat tehničke pomoći – izrada Katastra rudarskog otpada, koji se sprovodi sa ciljem da se Srbiji pomogne da uskladi svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine.
Ukupna investiciona vrednost projekta iznosi 2,1 miliona evra, od čega je 90% finansijska pomoć EU, dok je preostalih deset procenata finansijski udeo Republike Srbije.
Na sprovedenom tenderu za ovaj projekat izabrana je nemačka kompanija PLEJADES, kao lider, u saradnji sa kompanijom DMT, takođe iz Nemačke.
Tokom implementacije projekta koja će trajati naredne tri godine, izradiće se i procena rizika, karakterizacija i klasifikacija rudarskog otpada, sa oko 200-250 napuštenih rudarskih deponija i oko 200 aktivnih rudnika sa rudarskim otpadom, kao i tri studije slučaja za tri različita tipa rudarskog otpada.

Print
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31