1/3

Pocetak Tvining projekta “Prevencija i borba protiv korupcije”

, 11. oktobar 2016

Evropska unija danas je započela dvogodišnji Tvining projekat, vredan dva miliona evra, koji će omogućiti saradnju i razmenu iskustava, dobre prakse i stručnog znanja između Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije, s jedne strane i Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije, kao i drugih nadležnih institucija Republike Italije i Kraljevine Španije, s druge strane.

Svečanost povodom obeležavanja početka projekta održana je u utorak, 11. oktobra u 12.30 časova, a govornici su bili gospođa Tatjana Babić direktor Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije, gospodin Radomir Ilić državni sekretar u Ministarstvu pravde, Nj.E. gospodin Majkl Davenport šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, gospodin Rafael Kantone predsednik Nacionalne antikorupcijske agencije Italije, Nj.E. gospodin Đuzepe Manco ambasador Republike Italije u Republici Srbiji Nj.E. gospodin Migel Fuertes Suarez ambasador Kraljevine Španije u Republici Srbiji i gospođa Jelena Stojović pomoćnik ministra finansija Republike Srbije.

Cilj Tvining projekta jeste jačanje mehanizama prevencije korupcije u Republici Srbiji, kao i promovisanje aktivne uloge Agencije za borbu protiv korupcije, drugih nadležnih organa javne vlasti, organizacija civilnog društva i medija. Projekat, vredan dva miliona evra, finansiran je u okviru predpristupnih EU fondova za Republiku Srbiju i trajaće dve godine.

U okviru pregovora Republike Srbije i Evropske unije, projekat će doprineti reformskom procesu i usaglašavanju sa ciljevima i vrednostima Evropske unije vezanim za efikasniju borbu protiv koprupcije (poglavlje 23).

U postizanju ovih ciljeva, kada je reč o prevenciji korupcije, ključnu ulogu ima Agencija za borbu protiv korupcije, koja je nezavisan, državni organ, a čija je najznačajnija uloga da štiti javni interes, doprinosi smanjenju rizika od korupcije i promoviše važnost jačanja integriteta i odgovornosti organa javne vlasti i funkcionera. Projekat će osnažiti kapacitete Agencije za borbu protiv korupcije i unaprediti sistemski pristup u borbi protiv korupcije.

Za sprovođenje projekta zaduženi su Nacionalna agencija za borbu protiv korupcije, Ministarstvo pravde, Viša pravosudna škola Republike Italije i Glavno tužilaštvo Kraljevine Španije u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije Republike Srbije. U ime Republike Srbije, ugovarač ovog projekta je Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU, Ministarstvo finansija), koji je odgovoran za poslove plaćanja, računovodstvo, praćenje i izveštavanje o sprovođenju aktivnosti.

Za više informacija o projektu možete kontaktirati:
G. Euđenia Turka (Eugenio Turco), Stalnog Tvining savetnika na projektu, +381 63 1715 247, eugenio.turco@giustizia.it

Print
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31