Pocetak projekta besplatne pravne pomoci

Pocetak projekta besplatne pravne pomoci

, 20. septembar 2016

Zvanično je započelo sprovođenje projekta „Promocija i zaštita imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika po sporazumima o readmisiji“, čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Metohiju, a koji se finansira sredstvima Evropske unije kroz nacionalni program IPA 2013.

Osnovni cilj ovog projekta ukupne vrednosti 3.651.630,00 evra je zaštita i realizacija osnovnih ljudskih prava, s posebnim naglaskom na zaštiti imovinskih prava, interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika po readmisiji.

U naredna 24 meseca projekat će sprovoditi European Consulting Group sa sedištem u Beogradu, Francuska 5. U sklopu predviđenih aktivnosti u narednom periodu biće otvorene kancelarije širom Srbije u mestima gde je koncentracija interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika po readmisiji najgušća.

Pored pružanja besplatne pravne pomoći, Kancelarija za Kosovo i Metohiju posebno ističe značaj zastupanja interno raseljenih i interno-interno raseljenih lica pred sudovima na Kosovu i Metohiji, čime će jednoj od najranjivijih kategorija stanovništva u Rerpublici Srbiji ovaj projekat omogućiti da povrati svoju bespravno uzurpiranu, oštećenu ili uništenu imovinu, kao i da ostvari druga prava koja su joj uskraćena u proteklih 17 godina.

„Promocija i zaštita imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika po sporazumima o readmisiji“ predstavlja nastavak niza projekata pružanja besplatne pravne pomoći čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Metohiju, a koji su finansirani iz IPA programa Evropske unije.

Za sve dodatne informacije i usluge pružanja besplatne pravne pomoći krajnji korisnici se mogu obratiti na besplatan telefonski broj: 0800 108 208.

Print
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31