Pocetak tvining projekta ''Uspostavljanje mehanizma za sprovodjenje Uredbe o mehanizmu monitoringa (MMR)''

, 10. jun 2015

 

U utorak 9. juna, u prostorijama Privredne komore Srbije, obeležen je početak sprovođenja Tvining projekta “Uspostavljanje mehanizma za sprovođenje Uredbe o mehanizmu monitoringa (MMR)“.

Uredba o mehanizmu monitoringa (MMR) je zakonodavni akt EU koji reguliše efikasno praćenje i izveštavanje o svim antropogenim (ljudskim faktorom izazvanim) emisijama gasova sa efektom staklene bašte i predstavlja pravni okvir za kreiranje politika i mera u toj oblasti. Osnovni cilj Uredbe je ispunjenje obaveza država EU prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime (UNFCCC) koje u istom ili sličnom obliku važe i za R. Srbiju, kao članicu Okvirne konvencije UN o promeni klime. Svakako, obaveza sprovođenja zahteva ove Uredbe proističe i iz procesa harmonizacije nacionalnog sa EU zakonodavstvom.

Kako bi uskladila zahteve ova dva procesa Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je iniciralo uspostavljanje potrebnih mehanizama za sprovođenje Uredbe o mehanizmu monitoringa kroz tvining projekat “Uspostavljanje mehanizma za sprovođenje Uredbe o mehanizmu monitoringa (MMR)“, a kako bi se najbolje prakse i iskustva primenile u R. Srbiji. Opšti cilj projekta je podrška R. Srbiji u sprovođenju EU zakonodavstva u oblasti promene klime kroz jačanje institucionalnih kapaciteta i poboljšanje strukture izveštavanja u skladu sa međunarodnim zahtevima. Svrha projekta je usaglašavanje nacionalnog sa EU zakonodavstvom u oblasti klimatskih promena i ispunjavanje obaveza prema zahtevima Sekretarijata UNFCCC.

Generalno, projekat ima za cilj pripremu potrebnog zakonodavnog okvira, uspostavljanje procedura i odgovornosti institucija Vlade, a koje će obezbediti praćenje i izveštavanje o gasovima sa efektom staklene bašte, ali i drugim informacijama koje su od značaja za borbu protiv klimatskih promena. Zakonodavni okvir će uvesti obavezu prikupljanja podataka i informacija i njihovo dostavljanje nadležnim institucijama. Pored samog raspolaganja podacima i informacijama, značaj projekta i mehanizma za sprovođenje MMR Uredbe koji će obezbediti ogleda se i u praćenju postojećih zakona i strategija u oblasti klimatskih promena, ali i sektorima od značaja za iste.

Takođe, mehanizam će obezbediti sistematsko unapređenje ovih dokumenata u smislu efikasnijeg uključenja aspekata borbe protiv klimatskih promena u sektorske politike, kao i efikasniju adaptaciju na izmenjene klimatske uslove. Istovremeno, sprovođenje projekta i kasnije MMR Uredbe će omogućiti svim zainteresovanim stranama dostupnost informacija i podataka od značaja za klimatske promene.

Sprovođenje MMR tvining projekta od značaja je i sa aspekta transpozicije i sprovođenja evropskog zakonodavstva u oblasti klimatskih promena, a na nacionalnom nivou. Naročito uzimajući u obzir da je MMR Uredba jedan od ključnih koraka u ovom procesu u oblasti klimatskih promena, ali i faktora u dostizanju Evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine i sprovođenja politika od značaja za borbu protiv promena klime.

Realizacija projekta je započeta 18. maja 2015. i sprovodi se u saradnji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Ministarstva ekologije, održivog razvoja i energetike Republike Francuske i Tehničkog multidisciplinarnog centra za proučavanje zagađenja vazduha (CITEPA). MMR Tvining projekat trajaće dve godine i finansira se iz fondova Evropske unije i budžeta Republike Srbije u ukupnoj vrednosti od 1,2 miliona evra.

Tokom projekta biće organizovano više od 500 ekspertskih misija predstavnika institucija Vlade i stručnih institucija Republike Francuske. Više od 30 francuskih eksperata sarađivaće sa predstavnicima i ekspertima srpskih institucija u cilju razmene primera dobre prakse.

Pored navedenih institucija u realizaciju projekta biće uključeni i predstavnici drugih ministarstva, Republičkog zavoda za statistiku, Univerziteta, instituta i nevladinih organizacija.

Skup povodom početka sprovođenja Tvining projekta otvorili su Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine R. Srbije, gospođa Stana Božović, gospodin Freund Reiner, iz Delegacije Evropske unije u Srbiji, njena ekselencija Kristin Moro, Ambasador R. Francuske u Srbiji i Kalina Marković Ilić, načelnik odeljenja u Sektoru za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU pri Ministarstvu finansija.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31