Zvanicno obelezen pocetak EU tvining projekta Unapredjenje upravljanja opasnim otpadom u Republici Srbiji

Zvanicno obelezen pocetak EU tvining projekta Unapredjenje upravljanja opasnim otpadom u Republici Srbiji

, 19. maj 2015

Dana 15. maja 2015. godine zvanično je obeležen početak EU tvining projekta– Unapređenje upravljanja opasnim otpadom u Republici Srbiji koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine RS u saradnji sa Agencijom za životnu sredinu Austrije i nemačkim Saveznim ministarstvom za životnu sredinu, očuvanje prirode, izgradnju i nuklearnu bezbednost.
Uvodne govore održali su g. Oskar Benedikt, zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Republicij Srbiji, predstavnici Austrijske Ambasade i Ambasade SR Nemačke, g. Georg Rebernig, generalni direktor Agencije za životnu sredinu Austrije, gđa Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima sa EU, gđa Snežana Bošković Bogosavljević, ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine, gđa Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i drugi predstavnici administracije Srbije, Austrije i Nemačke.
Ova svečana ceremonija imala je za cilj da se svim zainteresovanim stranama i medijima pruže informacije o projektu. U isto vreme, pomenuti događaj je omogućio priliku da se uspostavi osnova buduće saradnje kako bi se predviđeni ciljevi projekta uspešno ostvarili.
Kao država kandidat za članstvo u EU, Srbija mora da uskladi svoje nacionalno zakonodavstvo sa pravnim tekovinama Evropske unije. Pored toga, glavni izazov na polju upravljanja otpadom još uvek je nedovoljna pokrivenost i kapacitet za osnovne usluge kao što su sakupljanje, transport i odlaganje otpada, kao i nedostatak infrastrukture za preradu i odlaganje opasnog otpada. Iz tog razloga, ovim projektom je predviđena izrada nacionalnog plana za upravljanje opasnim otpadom u okviru kog će se napraviti sveobuhvatan pregled generisanja opasnog otpada u Srbiji, oslanjajući se na rezultate prethodnog tvining projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta u oblasti upravljanja opasnim otpadom“ (2010 – 2013.) čime se nastavlja proces planiranja na ovom polju.
Dvogodišnji tvining projekat finansiran od strane Evropske unije u vrednosti od 1.000.000 evra ima za cilj da se pruži pomoć Srbiji prilikom usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom u oblasti životne sredine, kroz izgradnju kapaciteta i unapređenje infrastrukture za zaštitu životne sredine.
Tvining projekat će sprovoditi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine RS zajedno sa Agencijom za životnu sredinu Austrije (Umweltbundesamt) i nemačkim Saveznim ministarstvom za životnu sredinu, očuvanje prirode, izgradnju i nuklearnu bezbednost (BMUB). Tim sačinjen od 39 eksperata iz Austrije i Nemačke radiće zajedno sa kolegama iz srpske administracije kako bi im preneli relevantno znanje i veštine, kao i najbolje prakse EU na ovom polju. U projekat će biti uključen veliki broj zainteresovanih strana, predstavnici republičke vlasti, lokalne samouprave i industrije, kao i organizacije civilnog društva.
Kako bi se uspešno realizovao proces izrade propisa i strateško planiranje, projektom su planirani sledeći rezultati: analiza propisa u Srbiji kojima se regulišu posebni tokovi otpada i prateće preporuke; podzakonska akta; studija institucionalnog uređenja sistema upravljanja opasnim otpadom u Srbiji; preporuke za unapređenje postojećih sistema upravljanja opasnim otpadom zasnovane na najboljoj praksi 3 države članice EU; plan aktivnosti za izradu Planova za posebne tokove otpada i Plana za integrisano upravljanje opasnim otpadom u skladu sa Metodološkim smernicama koje je 2012. godine izdao Generalni direktorat za životnu sredinu Evropske komisije; planovi za posebne tokove otpada; plan za integrisano upravljanje opasnim otpadom kojim će biti integrisani svi planovi za posebne tokove otpada i opasan otpad iz industrije; analiza potreba za obukama i prateći plan obuka; smernice za upravljanje opasnim otpadom; obuke/seminari, radionice i studijske posete prema utvrđenom planu.
Informacije o opasnom otpadu
Opasan otpad predstavlja veći rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi od ostalog otpada i zbog toga iziskuje strožiji režim. Ovo je naročito naglašeno u članovima 17-20. Direktive 2008/98/EC. Pomenutom direktivom propisane su dodatne obaveze koje se tiču obeležavanja, evidentiranja, praćenja i kontrole, od nastanka otpada do finalnog odlaganja ili ponovne upotrebe. Sve ovo znači da je otpad pitanje koje utiče na veoma veliki broj aktera, te njegovo integrisano upravljanje mora biti cilj svih relevantnih politika i strateških dokumenata.

Print
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31