Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) jeste finansijski instrument EU koji podržava strategiju proširenja EU, čija namena je da pruži pomoć zemlјama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pristupanja EU.

Opšti cilјevi pretpristupnih fondova EU su jačanje demokratskih institucija i vladavine prava, afirmacija i zaštita lјudskih i manjinskih prava i sloboda, rodna ravnopravnost i nediskriminacija, reforma državne uprave uklјučujući uspostavlјanje decentralizovanog upravlјanja fondovima EU (Decentralised Management-DM), sprovođenje ekonomskih reformi, razvoj civilnog društva, obnova i pomirenje odnosno unapređenje regionalne i prekogranične saradnje.

Na osnovu Odluke Evropske komisije o prenosu ovlašćenja za upravlјanje programima pretpristupne pomoći EU na odgovarajuća tela u Republici Srbiji koja su ispunila neophodne zahteve prenete su nadležnosti za samostalno upravljanje programima pretpristupne pomoći EU. 

Uspostavljanje Decentralizovanog upravljanja EU fondovima predstavlja važan korak ka učlanjenju Republike Srbije u Evropsku Uniju tj. pripremu državne administracije Republike Srbije za korišćenje Strukturnih i Kohezionih fondova EU.

IPA I

I komponenta: Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija (Transition Assistance and Institution Building - TAIB)

Komponenta Pomoć u tranziciji i  izgradnja institucija (TAIB) je kreirana da podrži izgradnju administrativnih kapaciteta državnih i pravosudnih institucija, privredni razvoj i društvenu povezanost, kao i da izgradi sposobnosti za preuzimanje obaveza procesa pridruživanja.

Pomoć koja se obezbeđuje u okviru TAIB komponente može biti realizovana kroz:

  • obuku i razmenu informacija posebno kroz tvining, laki tvining i TAIEX,
  • tehničku pomoć,
  • investicije,
  • grantove,
  • podršku pri pripremi projekata,
  • sprovođenje finansijskih aranžmana u saradnji sa finansijskim ustanovama,
  • budžetsku podršku,
  • pokrivanje troškova učestvovanja u programima zajednice.

II komponenta: Prekogranična saradnja (CBC – Cross-border Cooperation)

Delujući prvenstveno na lokalnom nivou u graničnim oblastima, programi prekogranične saradnje pomažu stanovništvu s obe strane granice u promovisanju održivog privrednog i društvenog razvoja, gde se zajedničkim naporima rešavaju zajednički problemi (npr. očuvanje životne sredine, prirodne i kulturne baštine, javno zdravlјe, sprečavanje i borba protiv organizovanog kriminala itd.), obezbeđuju efikasne i sigurne granice i promovišu zajedničke akcije u koje su uklјučeni lokalni učesnici iz pograničnih oblasti.

Aktivnosti koje se finansiraju u okviru ove komponente uglavnom se sprovode posredstvom grantova.

IPA II

a) Poštovanje principa dobre javne uprave i ekonomskog upravljanja.
b) Uspostavljanje i promovisanje u što ranijoj fazi pravilnog funkcionisanja institucija kako bi se osigurala vladavina prava.
c) Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija socijalnih partnera, uključujući i profesionalna udruženja
d) Ulaganje u obrazovanje, razvijanje veština i celoživotno učenje
e) Podsticanje zapošljavanja i podržavanje pokretljivosti radne snage
f) Unapređenje socijalne inkluzije i borba protiv siromaštva.
g) Promovisanje održivog saobraćaja
h) Poboljšanje ambijenta za privatni sektor i konkurentnost preduzeća, uključujući i pametnu specijalizaciju („smart specialisation”) kao ključne pokretače rasta, otvaranja novih radnih mesta i kohezije.
(i) Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
(j) Doprinos sigurnosti i bezbednosti snabdevanja hranom i očuvanje raznovrsnosti i vitalnosti poljoprivrednih sistema u aktivnim ruralnim zajednicama i selima.
k) Povećanje sposobnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora da se izbori sa pritiskom konkurencije i tržišta,
l) Zaštita i poboljšanje kvaliteta životne sredine
m) Promovisanje mera za pomirenje, izgradnju mira i poverenja.

Tematski prioriteti pomoći IPA II u okviru teritorijalne saradnje:

a) unapređenje zapošljavanja, pokretljivosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije preko granica
b) zaštita životne sredine i poboljšanje prilagođavanja klimatskim promenama
c) unapređenje održivog transporta i poboljšanje javne infrastrukture
d) podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa;
e) ulaganje u omladinu, obrazovanje
f) unapređenje lokalnog i regionalnog upravljanja i poboljšanje planiranja administrativnih kapaciteta lokalnih i regionalnih organa;
g) unapređenje konkurentnosti poslovnog okruženja
h) jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja, inovacija i informacionih i komunikacionih tehnologija.

 

Print
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31