MISIJA SEKTORA ZA UGOVARANjE I FINANSIRANjE PROGRAMA IZ SREDSTAVA EU

Misija Sektora je da obezbedi visok nivo apsorpcije i maksimalan učinak pretpristupne pomoći, poštujući princip odgovornog finansijskog upravljanja uz obezbeđivanje zakonitosti, odnosno regularnosti osnovnih transakcija, u nastojanju da ispuni očekivanja građana Srbije i da radi u najboljem interesu poreskih obveznika iz Srbije i Evropske unije. Sektor ima za cilj da održi akreditaciju sistema uz težnju da uvede sistem bez ex-ante kontrole, čime se dokazuje dobro funkcionisanje sistema za internu kontrolu.

VIZIJA

Vizija sektora je da postigne maksimalan učinak pretpristupne pomoći u cilju ostvarenja zajedničkih ciljeva Evropske unije i Srbije.

CILjEVI SEKTORA

Ciljevi Sektora proističu iz Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), ostalih strateških dokumenata i definisane misije Sektora.

OPŠTI CILj SEKTORA - STRATEŠKI

Dobra apsorpcija pretpristupne pomoći: ugovaranje i stopa iskorišćenosti sredstava koja se približava 90% i više, odgovorno planiranje sprovođenja ugovora – poštovanje rokova utvrđenih planom javnih nabavki i planom plaćanja i održavanje statusa akreditacije i napredovanje ka postepenom izuzeću od ex-ante kontrola (praćeno kroz dokument Mapa puta).

Print
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31