Oslobađanje od PDV-a

 

Pravni osnov za oslobađanje od poreza na dodatu vrednost


Procedura za postupak oslobađanja od poreza na dodatu vrednost (PDV) projekata finansiranih od strane Evropske unije kroz Instrument za pretpristupnu pomoć – IPA je formirana u odnosu na:

1. Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik Republike Srbije” br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12,108/13 , 68/14 ,142/14 , 83/15 , 5/16 , 108/16 , 7/17);
2. Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), koji je Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala 26. decembra 2007. godine ("Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/07 od 26. decembra 2007. godine);
3. Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske Komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske Unije Republici Srbiji u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA 2), koji je Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala 29. decembra 2014. godine („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016 i 21/2017);
4. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobađanja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (Objavljeno u "Službenom glasniku Republike Srbije" br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016 i 21/2017)
5. Finansijske sporazume potpisane između Republike Srbije i Evropske komisije za svaki program;

 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31