Prijava nepravilnosti

Nepravilnost jeste svako kršenje neke odredbe propisanih pravila i ugovora, koje je posledica postupka ili propusta lica zaposlenih u telima u sistemu za decentralizovano upravljanje programima pretpristupne pomoći EU, ugovarača, krajnjih korisnika i krajnjih primalaca, a koje kao posledicu ima, ili bi moglo imati, opterećenje budžeta Evropske unije neopravdanim troškom.

Državni službenik, zaposleni ili treće lice dužni su da prijave svako odstupanje, nedoslednost ili kršenje propisa koje predstavlja nepravilnost ili izaziva osnovanu sumnju da je došlo do prevare, bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i/ili prevare, i bez obzira jesu li iste počinjene namerno ili iz nehata.

Protiv državnog službenika, zaposlenog ili trećeg lica koje prijavi nepravilnost u toku sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU ne može se pokrenuti disciplinski postupak, doneti rešenje o prestanku radnog odnosa ili otkaz ugovora o radu, niti preduzeti bilo koja mera koja negativno utiče na radno-pravni status po osnovu podnete prijave o nepravilnosti.
Identitet državnog službenika, zaposlenog ili trećeg lica koje prijavi sumnju na nepravilnost čuva se u tajnosti, u skladu sa propisima.

Gde prijaviti nepravilnost?

Sumnje na počinjenu nepravilnost ili prevaru u upravljanju, sprovođenju i/ili korišćenju novčanih sredstava Evropske unije mogu se prijaviti:

na elektronske adrese:

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU
cfcu.nepravilnosti@mfin.gov.rs
Sektor za upravljanje sredstvima EU
ipa.nepravilnosti@mfin.gov.rs
Odeljenje za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima EU
afcos.serbia@mfin.gov.rs

i/ili Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF)
https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en

ili poštom na adresu:

Ministartsvo finansija, Republike Srbije,
Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije
Balkanska 53,
11000 Beograd

Ministarstvo finansija Republike Srbije
Sektor za kontrolu javnih sredstava
Kneza Miloša 20
11000 Beograd

i/ili poštom na adresu:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

 

 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31