Informacija o objavljivanju javnog poziva za programe finansiranja fonda za inovacionu delatnost

Informacija o objavljivanju javnog poziva za programe finansiranja fonda za inovacionu delatnost

, 5. jul 2021

Potpisivanjem Ugovora o direktnom grantu sa Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije Ministarstva finansija, Fond za inovacionu delatnost pokrenuo je novi Projekat „Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti malih i srednjih preduzeća“. Ovim Ugovorom obezbeđeno je dalje finansiranje realizacije Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Program saradnje nauke i privrede. Ukupna vrednost Ugovora o direktnom grantu je 20 miliona evra (15 miliona evra iz sredstava Evropske unije IPA i 5 miliona evra sufinansiranja iz budžeta Republike Srbije, koja se obezbeđuju od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja). Predviđeni budžet za finansiranje inovativnih projekata iznosi ukupno 18 miliona evra. Ugovor o Direktnom grantu se sprovodi po indirektnom sistemu upravljanja preko CFCU-a.
Na osnovu pokretanja novog Projekta, Fond za inovacionu delatnost raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija kroz Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija i Program saradnje nauke i privrede, u ponedeljak 5. jula 2021. godine.

Javni poziv vredan 9 miliona evra otvoren je do 15. septembra 2021. godine u 15:00 časova, a prijave projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i svih industrijskih sektora se podnose putem portala Fonda. Naredni javni poziv za programe finansiranja očekuje se krajem novembra 2021. godine.

Program ranog razvoja namenjen je mikro i malim preduzećima osnovanim u Srbiji u većinskom privatnom vlasništvu rezidenata Republike Srbije, koja posluju ne duže od pet godina u trenutku prijave projekta i razvijaju inovativne proizvode, usluge i tehnologije za kojima postoji jasno definisana potreba na tržištu. Fond može sufinansirati svaki pojedinačni projekat sa maksimalno 80.000 evra bespovratnih sredstava. Finansiranje koje Fond obezbeđuje ne može preći 70% ukupnog budžeta projekta koji se prijavljuje. Prijavu projekta mogu da podnesu i neformalni timovi sa najviše 5 članova, koji će biti u obavezi da registruju preduzeće u slučaju da njihov projekat bude odobren za finansiranje.

Kroz Program sufinansiranja inovacija dodeljuje se finansijska podrška do 300.000 evra po projektu, a korisnici su mikro, mala ili srednja preduzeća registrovana u Srbiji, sa većinskim privatnim vlasništvom. Podrška omogućava preduzećima razvoj novih proizvoda, usluga i tehnologija sa visokom dodatom vrednošću i podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja postojećih inovativnih preduzeća, kao i uspostavljanje saradnje/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/organizacijama. Finansiranjem koje Fond dodeljuje pokriva se maksimalno 70% ukupnih opravdanih troškova projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno 60% za srednja preduzeća. Projekti mogu trajati do 24 meseca.

Cilj Programa saradnje nauke i privrede je da pomogne istraživanja koja su od značaja za privredu tako što će podstaći preduzeća iz privatnog sektora i javne naučnoistraživačke organizacije da se upuste u zajedničke istraživačko-razvojne projekte sa ciljem stvaranja novih ili poboljšanih komercijalno orijentisanih proizvoda i usluga, kao i inovativnih tehnologija sa značajnim budućim učinkom i tržišnim potencijalom. Kroz Program saradnje nauke i privrede dodeljuje se finansijska podrška do 300.000 evra bespovratnih sredstava po projektu, a korisnici su konzorcijumi sačinjeni od najmanje jednog privatnog mikro, malog ili srednjeg preduzeća osnovanog u Srbiji i jedne javne (u većinskom državnom vlasništvu) akreditovane naučno-istraživačke organizacije. Podrška omogućava konzorcijumima da realizuju zajedničke projekte kako bi stvorili proizvode, usluge, tehnologije i tehnološke procese visoke vrednosti kroz primenjeno istraživanje i razvoj. Finansiranje koje Fond obezbeđuje pokriva se maksimalno 70% ukupnih opravdanih troškova projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno 60% za srednja preduzeća. Projekti mogu trajati do 24 meseca.

Programi su usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, a Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora.

Proces odlučivanja o finansiranju projekata je nezavisan i konačnu odluku o finansiranju, na konkurentskoj osnovi, donosi nezavisna međunarodna Ekspertska komisija Fonda. Broj finansiranih projekata zavisi od kvaliteta podnetih prijava i od ukupnih sredstava koja su opredeljena za ove programe.

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, Fond će promociju ovih programa organizovati online tokom jula, avgusta i septembra. Sa ciljem da se svim zainteresovanim aplikantima predstave uslovi i detalji za podnošenje prijava projekata, tim Fonda će svakodnevno pružati podršku, a jednom nedeljno održavati radionice putem Zoom aplikacije. Takođe, planirana su i medijska oglašavanja u vidu intervjua, izjava i gostovanja, kako za nacionalne tako i za lokalne medije.

Fond će, u saradnji sa lokalnim partnerima (kao i svim organizacijama koje rade sa malim i srednjim preduzećima i naučnoistraživačkim institucijama) kao što su: privredne komore, regionalne razvojne agencije, startap centri, naučno-tehnološki parkovi, inkubatori, inovacioni centri, kancelarije za mlade, fakulteti i instituti deliti informacije o raspisanom javnom pozivu za ove programe. Informacije o raspisanom javnom pozivu i o održavanju radionica biće objavljene na našoj internet prezentaciji i društvenim mrežama.
Ugovorom o direktnom grantu - Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP, koji je potpisan potpisan između Fonda za inovacionu delatnost i Ministarstva finansija (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije) obezbeđuje sredstva za nastavak sprovođenja Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede.

http://www.inovacionifond.rs/info/bespovratnih-20-miliona-evra-za-razvoj-inovacija-srpskih-preduzeca

http://www.inovacionifond.rs/news/eur-20-million-grants-for-the-development-of-innovation-of-serbian-enterpries

http://www.inovacionifond.rs/

Ukupna vrednost Ugovora o Direktnom grantu iznosi 20 miliona evra, od čega 15 miliona evra iz Pretpristupnih fondova Evropske unije za 2018. godinu (IPA 2018) i 5 miliona evra iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Iznos opredeljen za finansiranje odobrenih projekata u okviru Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede, finansiranih u okviru ovog Ugovora o Direktnom grantu iznosi 18 miliona evra.

Više o projektu možete saznati na: http://www.inovacionifond.rs/

Podrška Evropske unije, od početka operativnog rada Fonda 2011. godine, daje presudan podsticaj finansiranju inovacija u Srbiji i jačanju veza između istraživačkog i privatnog sektora. Evropska unija je za programe finansiranja inovacija do sada izdvojila 30,8 miliona evra iz pretpristupnih fondova.

 

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30