Пореска управа  >>  Ваш порезник

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Ваш порезник

Средином 2017. године Пореска управа је отворила посебне шалтере „Ваш порезник“ у оквиру филијала на којима порески обвезници у непосредној комуникацији са пореским службеницима, могу добити све тражене информације, као и брошуре и флајере, а све у циљу решавања актуелног проблема пореског обвезника и  добровољног измирења пореских обавеза.

Ови шалтери су намењени свим грађанима, који нису у могућности електронски да комуницирају са Пореском управом,  и омогућавају лакше испуњавање пореских обавеза на једном месту.

Шалтери су отворени у 37 филијала на територији Републике Србије.

 1. Београд
 2. Нови Београд
 3. Вождовац
 4. Чукарица
 5. Земун
 6. Звездара
 7. Стари град и Палилула
 8. Врачар
 9. Нови Сад
 10.  Ужице
 11.  Јагодина
 12.  Ниш
 13.  Суботица
 14.  Кикинда
 15.  Стара Пазова
 16.  Сремска Митровица
 17.  Бачка Паланка
 18.  Сомбор
 19.  Зрењанин
 20.  Панчево
 21.  Лозница
 22.  Нови Пазар
 23.  Шабац
 24.  Ваљево
 25.  Крагујевац
 26.  Крушевац
 27.  Пријепоље
 28.  Чачак
 29.  Краљево
 30.  Смедерево
 31.  Пожаревац
 32.  Бор
 33.  Зајечар
 34.  Прокупље
 35.  Пирот
 36.  Лесковац
 37.  Врање

Радно време је сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

 

Стратегија пружања услуга пореским обвезницима

Повеља пореским обвезницима

Порески информатори

Адресар - Ваш порезник