Poreska uprava  >>  Biro za informisanje  >>  Novosti  >>  Samoinicijativno prijavljivanje propusta

Poreski kalendar

dec 2018

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2017. godinu, ako je u 2017. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku kvartala u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 15.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. Podnošenje pregleda obračuna PDV, na obrascu POPDV uz poresku prijavu PDV za svaki poreski period.

Novosti

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

13. 04. 2018.

Samoinicijativno prijavljivanje propusta

Poreska uprava Republike Srbije, unapređenjem modela kontrole i analize rizika, identifikovala je privredne sektore koji nedovoljno poštuju propise i ne izmiruju ili delimično izmiruju svoje poreske obaveze. 

Na osnovu toga, u prethodnom periodu kontrolisan je, između ostalog, i rad 120 auto-škola, od ukupno 758 koliko posluje na teritoriji Republike Srbije.  

U skoro svim kontrolisanim subjektima utvrđene su nepravilnosti u radu, odnosno nepoštovanje poreskih propisa. 

Neprijavljivanje celokupnog iznosa ostvarenih prihoda, bila je glavna nepravilnost koju su inspektori Poreske uprave utvrdili kontrolišući poslovanje auto škola, a na osnovu podataka koje je Poreska uprava preuzela od Ministarstva unutrašnjih poslova o upisanim polaznicima.

Poreska uprava će i u narednom periodu da nastavi da razmenjuje i koristi podatke trećih lica u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i identifikacije obveznika koji ne poštuju poreske propise.

Poreska uprava Republike Srbije stoga poziva poreske obveznike koji obavljaju delatnost auto škola da pre otpočinjanja poreske kontrole provere svoje evidencije i ukoliko evidencije ne odgovaraju podacima iskazanim u poreskim prijavama iskoriste zakonsko pravo na podnošenje izmenjene poreske prijave, kako bi izbegli prekršajnu odgovornost i plaćanje visokih prekršajnih kazni.

Poreski obveznici koji su propustili da podnesu poreske prijave, imaju pravo da pre otpočinjanja poreske kontrole to učine, obračunaju porez sa pripadajućom kamatom i istovremeno plate dugovanu obavezu, što ih oslobađa prekršajne i krivične odgovornosti. 

Sve bliže informacije možete dobiti pozivanjem Kontakt centra na broj 011-33-10-111 ili 0700-700-007 ili se neposredno informisati na šalterima „Vaš poreznik“ u filijalama Poreske uprave.

 

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar