Poreska uprava  >>  Aktuelnosti  >>  Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari

Poreski kalendar

okt 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari

Jovanović Dragan vl. P.T.O.R. «FLEKS-VD», Bela Palanka, nastavak prodaje pokretnih stvari putem neposredne pogodbe REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA «B» PIROT Broj:615-433-523842/2012-22 03.01.2014. godine P i r o t ...

detaljnije

Regionalno odeljenje Novi Sad oglašava javnu prodaju usmenim javnim nadmetanjem pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE REGIONALNO ODELjENjE NOVI SAD Broj: 200-404-03-00100/2013-G2008 Dana: 18.12.2013. godine Novi ...

detaljnije

Petrović Bratislav vlasnik t.r. "ELEKTRON", Aleksinac, prodaja pokretnih stvari putem neposredne pogodbe O G L A S o nastavku prodaje pokretnih stvari putem neposredne pogodbe ...

detaljnije

Jovanović Dragana vl. P.T.O.R. «FLEKS-VD», Bela Palanka, prodaja pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA «B» PIROT Broj:615-433-523842/2012-7 23.09.2012. godine P i r o t ...

detaljnije

DOO «KONFEKCIJA DAVID» , Svrljig, prodaja pokretnih stvari putem neposredne pogodbe REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA Filijala Knjaževac Oglas broj 433-947/1/2013-2 od 18.09.2013. godine ...

detaljnije

DOO "KONFEKCIJA DAVID", Svrljig, prodaja pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE PORESKA UPRAVA Filijala Knjaževac Broj: 433-947/1/2013-2 02.09.2013. godine K nj a ž e v a c ...

detaljnije

D.O.O. "COMPANY SU AZOTARA" , Subotica, prodaja pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE PORESKA UPRAVA SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE REGIONALNO ODELjENjE NOVI SAD oglašava JAVNU PRODAJU usmenim javnim nadmetanjem POKRETNIH ...

detaljnije

A.D. “TIMAS”, Zaječar, prodaja pokretnih stvari putem neposredne pogodbe Broj: 619-433-3837-3818/2012-30-71-13/1 PIB:101327217 Ministarstvo finansija i privrede – Poreska uprava – Filijala ...

detaljnije