Završen projekat za poboljšanje zapošljivosti osoba iz osetljivih grupa

28. mart 2023,

Povodom završetka projekta „Poboljšanje zapošljivosti osoba iz ranjivih grupa pružanjem novih znanja i veština“ u Bogatiću je održana konferencija za medije, koju su organizovali projektni partneri – Caritas Šabac, opština Bogatić, Centar za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i osposobljavanje osoba sa invaliditetom i drugih teško zapostavljenih grupa „PROREHA“ iz Sarajeva i Ustanova za obrazovanje odraslih, Socijalno-edukativni centar, iz Banja Luke.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru IPA prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020, kroz Sektor za ugovaranje i finasiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU), Ministarstva finansija.

Program konferencije je otvoren obraćanjem Milana Damjanovića, predsednika opštine Bogatić, koji je rekao da ovo nije prvi projekat koji je sprovela lokalna samouprava sa orgаnizacijom Caritas iz Šapca, a koji je finansiran od strane EU, sa ciljem da se građanima ponude usluge socijalne zaštite. On je takođe istakao da ovaj projekat predstavlja svojevrsnu promociju aktivnosti i vrednosti koji donose mnogobrojne benefite svim učesnicima.

Metju Peno, predstavnik Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, je rekao da Evropska unija podržava sve građane Republike Srbije kroz projekte prekogranične saradnje. Peno je istakao rezultate projekta govoreći da smatra da su u skladu sa evropskim vrednostima koje se oslikavaju u Povelji o socijalnim pravima. Ove vrednosti se odnose na pravo na doživotno učenje, obrazovanje i treninge usklađene se potrebama pojedinca koje se moraju ispuniti, što je bio jedan od ciljeva ovog projekta.

Aktivnosti i rezultate projekta je predstavio Miroljub Nikolić, direktor Caritas-a, koji je istakao da je održano 18 obuka za 360 pojedinaca u pograničnom području (180 u Srbiji i 180 u Bosni i Hercegovini), od čega je bilo uključeno 120 osoba sa invaliditetom. Programi obuke su obuhvatali različite teme, uključujući preduzetništvo, digitalne veštine i stručnu obuku.

Partneri na projektu su sarađivali sa lokalnim vlastima i poslodavcima kako bi stvorili radna mesta i politike koje podržavaju zapošljavanje ljudi iz ranjivih grupa. Na kraju konferencije su uručeni ugovori o radu onima koji su dobili posao u različitim organizacijama, a ostali polaznici su dobili sertifikate o završenoj obuci.

Ukupna vrednost projekta je 220.334 evra, od čega je doprinos Evropske unije 187.284 evra. Projekat je trajao dve godine.