Podrška uspostavljanju sistema klasifikacije trupova u skladu sa zajedničkom poljoprivrednom politikom EU

15. septembar 2022,

Tokom juna 2022. godine u Srbiji je počeo tvining projekat koji finansira Evropska unija sa ciljem podrške uspostavljanju sistema klasifikacije trupova u skladu sa zajedničkom poljoprivrednom politikom EU. Projekat će sprovoditi stručnjaci iz Španije i Letonije koji će sarađivati sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije (MPŠV). Ministarstvo finansija Srbije, preko Sektora za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, kao ugovornog tela, nadležno je za finansiranje, ugovaranje, izvršenje plaćanja i nadzor nad sprovođenjem projekta.
Tvining je instrument Evropske unije za institucionalnu saradnju između javnih uprava država članica Evropske unije i zemalja korisnica ili partnera. Instrument za pretprisutnu pomoć (IPA) ima za cilj da pruži podršku za transpoziciju, implementaciju i sprovođenje zakonodavstva Evropske unije.


U konkretnom slučaju, opšti cilj projekta je usmeravanje proizvođača mesa ka zahtevima tržišta i potrošača, kao i unapređenje kvaliteta proizvodnje mesa i transparentnosti tržišta mesa u Republici Srbiji.


Trebalo bi da rezultira uspostavljanjem obaveznog sistema klasifikacije goveđih i svinjskih trupova na liniji klanja i formiranjem njihovih cena u skladu sa propisima Evropske unije, kao i uspostavljanjem primene definicija, etiketa i prodajnih etiketa.


Zajednički sistem klasifikacije omogućava klasifikaciju trupova i formiranje cena prema standardima. Pored toga obavezno izveštavanje cena omogućava praćenje tržišta, predviđanje ili otkrivanje poremećaja i pokretanje mera ukoliko je potrebno.


Pored toga, ovaj sistem teži transparentnom funkcionisanju tržišta, na kojem su proizvođači locirani na transparentan, dosledan i pravičan način.


To je alat za poboljšanje znanja i razmenu informacija za poljoprivrednike, industriju, administraciju i društvo uopšte.


Projekat, koji ima budžet od 1.000.000 Eura, traje 18 meseci, tokom kojih će se sprovoditi različite misije španskih i letonskih stručnjaka, koji će obilaziti različite mesne objekte i sprovoditi obuku u MPŠV, kontrolnih organa i osoblja klanica. Srpski tim će takođe otputovati u Španiju i Letoniju da vidi kako ovaj sistem funkcioniše u tim zemljama.