BESPLATNA PRAVNA PODRŠKA INTERNO RASELjENIM LICIMA, IZBEGLICAMA I POVRATNICIMA

12. decembar 2016,

Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Delegacija Evropske unije u Srbiji nastavljaju da pružaju besplatnu pravnu pomoć ranjivim grupama kroz aktivnosti projekta "Promocija i zaštita imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji".

Poseban značaj ovog projekta je u predstavljanju interno raseljenih lica pred sudovima na Kosovu i Metohiji, čime će jednoj od najranjivijih kategorija stanovništva u Republici Srbiji biti omogućeno da povrate svoju bespravno uzurpiranu, oštećenu ili uništenu imovinu, rečeno je na konferenciji koja je održana u Palati Srbija povodom predstavljanja projekta.

Vlada Republike Srbije i Evropska unija posvećene su pružanju besplatne pravne pomoći jer su interno raseljena lica (IRL), izbeglice i povratnici ranjive grupe kojima nedostaju potrebne informacije, podrška, a povremeno i zastupanje kvalifikovanih advokata. Uz ovu podršku, klijenti mogu da pronađu trajna rešenja za jedinstvene probleme sa kojima se suočavaju zbog raseljavanja iz njihovog mesta porekla. Klijentima koji imaju pravo na pomoć, projekat obezbeđuje timove pravnika koji će im pomagati. Timove mladih advokata i obučenih advokatskih pripravnika, angažovanih na pružanju pravne pomoći, vodiće kvalifikovani i iskusni advokati. Advokatski pripravnici i mladi advokati će tokom naredne dve godine pomagati u rešavanju važnih sudskih postupaka i na taj način će steći neprocenjivo iskustvo u radu.

Ovi timovi će se upoznati sa integrisanim sistemom upravljanja predmetima koji sadrži bazu klijenata, dokumenata, resursa i podataka i koji će omogućiti dobro upravljanje predmetima sa većim izgledima za efikasna rešenja i povoljne ishode za klijente, naglasili su predstavnici projekta na konferenciji koja je okupila veliki broj domaćih i stranih stručnjaka iz ove oblasti, predstavnike Delegacije EU i velikog broja relevantnih institucija i lica koja su u neposrednom kontaktu sa korisnicima projekta.

Izbeglice, povratnici i IRL zainteresovani za podršku ili informacije o tome kako da ostvare svoja prava u Srbiji ili mestu porekla mogu da kontaktiraju projekat na besplatan broj 0800 108 208.