Tvining projekat Borba protiv organizovanog kriminala - trgovina ljudima, ilegalna trgovina narkoticima, trgovina oružjem i finansijke istrage

6. decembar 2016,

Tvining projekat Borba protiv organizovanog kriminala - trgovina ljudima, ilegalna trgovina narkoticima, trgovina oružjem i finansijke istrage, kojim će se unaprediti kapaciteti državnih organa Republike Srbije u borbi protiv svih vidova kriminala, svečano je otvoren u Beogradu.

Cilj projekta, čiji je nosilac Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, je da pruži doprinos harmonizaciji propisa u sektoru unutrašnjih poslova u skladu sa standardima i pravnim tekovinama Evropske unije.

Projekat finansira Evropska unija u okviru programa IPA 2013 u iznosu od 1,425,000 evra, dok je nacionalnim kofinansiranjem obezbeđeno 75,000 evra za realizaciju projekta.

Svrha tvining projekta je jačanje kapaciteta institucija zakonodavne vlasti u oblasti istraga i gonjenja počinilaca organizovanog kriminala, podizanje kapaciteta istražnih tehnika u rešavanju slučajeva organizovanog i ostalih vidova kriminala, kao i unapređenje efikasnosti fizičko-hemijske i toksikološke laboratorije MUP-a u skladu sa standardima Evropske unije.

Korisnici projekta su Služba za borbu protiv organizovanog kriminala i Nacionalni kriminalističko-tehnički centar Direkcije policije Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i Republičko javno tužilaštvo Srbije.

Inostrani partneri na projektu su Savezna Republika Nemačka, koju kao vodećeg partnera predstavlja MUP Nemačke – Kancelarija Federalne kriminalističke policije BKA, Republika Francuska, koju kao mlađeg partnera na projektu predstavlja MUP Francuske, Centralni direktorat sudske policije Francuske, Odeljenje za međunarodnu saradnju, kao i Republika Slovenija, koju kao mlađeg partnera na projektu predstavlja MUP Slovenije, Generalni direktorat policije, Direkcija kriminalističke policije.

Korisnici projekta u Republici Srbiji će biti i sve relevantne institucije koje se u svom radu susreću sa borbom protiv organizovanog kriminala.

Na svečanom otvaranju projekta govorili su predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Vladimir Rebić, v.d. direktora policije, šef operacija u ime Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Nikolas Bizel, ambasador Nemačke, Aksel Ditman, ambasador Francuske, Kristin Moro i visoka predstavnica Ambasade Slovenije, Mateja Norčić Štamcar.