Javni poziv za angažovanje lica po ugovoru o delu

15. maj 2014,

Kancelarija za evropske integracije objavila je javni poziv za angažovanje lica po ugovoru o delu u Odelјenju za sprovođenje prvostepene kontrole projekata finansiranih iz IPA komponente prekogranična i transnacionalna saradnja, u Sektoru za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske Unije, Ministarstva finansija Republike Srbije, i to za sledeće poslove:

Detalјi konkursa i način prijave kandidata nalaze se na sledećem linku

http://www.seio.gov.rs/запошљавање.1056.html