Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Самоиницијативно пријављивање пропуста

Порески календар

мар 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

13. 04. 2018.

Самоиницијативно пријављивање пропуста

Пореска управа Републике Србије, унапређењем модела контроле и анализе ризика, идентификовала је привредне секторе који недовољно поштују прописе и не измирују или делимично измирују своје пореске обавезе. 

На основу тога, у претходном периоду контролисан је, између осталог, и рад 120 ауто-школа, од укупно 758 колико послује на територији Републике Србије.  

У скоро свим контролисаним субјектима утврђене су неправилности у раду, односно непоштовање пореских прописа. 

Непријављивање целокупног износа остварених прихода, била је главна неправилност коју су инспектори Пореске управе утврдили контролишући пословање ауто школа, а на основу података које је Пореска управа преузела од Министарства унутрашњих послова о уписаним полазницима.

Пореска управа ће и у наредном периоду да настави да размењује и користи податке трећих лица у циљу утврђивања чињеничног стања и идентификације обвезника који не поштују пореске прописе.

Пореска управа Републике Србије стога позива пореске обвезнике који обављају делатност ауто школа да пре отпочињања пореске контроле провере своје евиденције и уколико евиденције не одговарају подацима исказаним у пореским пријавама искористе законско право на подношење измењене пореске пријаве, како би избегли прекршајну одговорност и плаћање високих прекршајних казни.

Порески обвезници који су пропустили да поднесу пореске пријаве, имају право да пре отпочињања пореске контроле то учине, обрачунају порез са припадајућом каматом и истовремено плате дуговану обавезу, што их ослобађа прекршајне и кривичне одговорности. 

Све ближе информације можете добити позивањем Контакт центра на број 011-33-10-111 или 0700-700-007 или се непосредно информисати на шалтерима „Ваш порезник“ у филијалама Пореске управе.

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар