Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Самоиницијативно пријављивање пропуста

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

13. 04. 2018.

Самоиницијативно пријављивање пропуста

Пореска управа Републике Србије, унапређењем модела контроле и анализе ризика, идентификовала је привредне секторе који недовољно поштују прописе и не измирују или делимично измирују своје пореске обавезе. 

На основу тога, у претходном периоду контролисан је, између осталог, и рад 120 ауто-школа, од укупно 758 колико послује на територији Републике Србије.  

У скоро свим контролисаним субјектима утврђене су неправилности у раду, односно непоштовање пореских прописа. 

Непријављивање целокупног износа остварених прихода, била је главна неправилност коју су инспектори Пореске управе утврдили контролишући пословање ауто школа, а на основу података које је Пореска управа преузела од Министарства унутрашњих послова о уписаним полазницима.

Пореска управа ће и у наредном периоду да настави да размењује и користи податке трећих лица у циљу утврђивања чињеничног стања и идентификације обвезника који не поштују пореске прописе.

Пореска управа Републике Србије стога позива пореске обвезнике који обављају делатност ауто школа да пре отпочињања пореске контроле провере своје евиденције и уколико евиденције не одговарају подацима исказаним у пореским пријавама искористе законско право на подношење измењене пореске пријаве, како би избегли прекршајну одговорност и плаћање високих прекршајних казни.

Порески обвезници који су пропустили да поднесу пореске пријаве, имају право да пре отпочињања пореске контроле то учине, обрачунају порез са припадајућом каматом и истовремено плате дуговану обавезу, што их ослобађа прекршајне и кривичне одговорности. 

Све ближе информације можете добити позивањем Контакт центра на број 011-33-10-111 или 0700-700-007 или се непосредно информисати на шалтерима „Ваш порезник“ у филијалама Пореске управе.

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар