Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Саопштења  >>  За медије  >>  За првих десет месеци поднето 1.168 кривичних пријава

Порески календар

авг 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

За медије

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

06. 11. 2018.

За првих десет месеци поднето 1.168 кривичних пријава

Спровођењем активности из своје надлежности, Сектор пореске полиције је у периоду од јануара до октобра 2018. године поднео надлежним тужилаштвима 1.168 кривичних пријава  против 1.573 лица за учињених 1.345 кривичних дела, при чему је избегнут порез у износу од 8,4 милијарде динара, а 121 лице је лишено слободе. У првих десет месеци ове године, Сектор пореске полиције је идентификовао 153 "фантом" и "перачка" предузећа која представљају главне генераторе сиве економије, што је за 41,67 % више у односу на исти период 2017. године.

Ефикасност у сузбијању сиве економије Пореска полиција је показала и приликом спровођења акције сузбијања нелегалног промета дувана и дуванских прерађевина, као и осталих акцизних производа. У посматраном периоду Пореска полиција је у координацији са другим државним органима одузела:

  • 9,6 тона дувана у листу;
  • 7,7 тона резаног дувана;
  • 373.747 паклице цигарета;
  • 19.282 комада ручно прављених цигарета;
  • 1.953,85 литaрa алкохолног пића;
  • 69.675,00 литара нафтних деривата;
  • 1.840,91 килограма кафе;
  • 268,22 килограма инстант кафе;

Поднето је 376 кривичних пријава за учињена кривична дела: недозвољен промет акцизних производа, недозвољено складиштење робе, недозвољена трговина, недозвољена производња, неовлашћено бављење одређеном делатношћу, злоупотреба положаја одговорног лица и кријумчарење. Спровођењем редовних активности у циљу сузбијања сиве економије у промету добара и услуга код нерегистрованих делатности, односно лица која своју продају рекламирају путем интернета (друштвених мрежа), инспектори Пореске полиције привремено су одузели и друга добра без документације о пореклу укупне вредности од 5,18 милиона динара.

Против лица од којих су одузета наведена добра поднете су  кривичне пријаве због постојања основа сумње да су извршена кривична дела недозвољен промет акцизних производа, недозвољено складиштење робе, недозвољена трговина и кријумчарење.

 

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар